Šioje svetainėje naudojame slapukus, kurie pagerina ir Jums pritaiko svetainės funkcijas, padeda analizuoti srautą, pritaikyti Jums internete rodomą reklamą. Sutikimą galėsite bet kada atšaukti, o slapukus ištrinti. Skaityti daugiau

Privatumo politika

Versija galioja nuo: 2023-10-28

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas - Kidland (toliau - "mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.
1.2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
1.3. Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės
2.1. Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. 2.2. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
2.2.1. Apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;
2.2.2. Išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.3. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1. Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti.
3.2. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
4.1. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. Asmens duomenų tvarkymas
5.1. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

6. Asmens duomenų ištrinimas
6.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume, esant bent vienai iš šių aplinkybių:
6.1.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
6.1.2. Jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
6.1.3. Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
6.1.4. Jūs pateikėte prieštaravimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūsų interesai konkrečiu atveju yra viršesni.
6.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
6.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
6.2.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;
6.2.3. Duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų ir Jūsų interesai nėra viršesni;
6.2.4. Jūsų duomenis būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo;
6.2.5. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
6.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
6.3.1. Susisiekdami su mumis el. paštu: info@kidland.lt
6.3.2. Susisiekdami su mumis telefonu: +370 66 99 3335;

7. Taisyklių keitimas
7.1. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami Kidland e-parduotuvėje.
7.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda e-parduotuvėje www.kidland.lt
7.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, jus turite teisę raštu jos atsisakyti.
7.4. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės www.kidland.lt e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

8. Slapukai (angl. cookies)
8.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.kidland.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
8.2. Slapukai naudojami internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).
8.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis musu svetainės savybėmis.
8.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti.
8.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
8.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.

Atsižvelgiant į mūsų Jums teikiamas ir Jūsų naudojamas kidland.lt paslaugas, funkcijas ir kitą Jūsų sąveikavimą su mumis, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

Duomenų kategorija

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Iš kur gaunami duomenys

Jūsų identifikaciniai, anketiniai ir kontaktiniai duomenys

Identifikaciniai duomenys: Jūsų vardas, pavardė;

Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, paštomato pristatymo adresas.

Kiti anketiniai duomenys, kuriuos mums pateikiate savo pasirinkimu: kalbos pasirinkimas, įmonės pavadinimas ir duomenys, jeigu su mumis sąveikaujate įmonės vardu, kita informacija, kurią mums pateikiate apie save.

Gaunami iš Jūsų, kai kidland.lt pateikiate užsakymą ir jo vykdymui būtinus savo duomenis, susikuriate asmeninę kidland.lt paskyrą ir joje pateikiate savo duomenis, kreipiatės į mus su prašymu, paklausimu, skundu ir pan.
Registracijos, prisijungimo ir paskyros techniniai/ administravimo duomenys

Registracijos ir prisijungimo duomenys: el. pašto adresas ir slaptažodis, kurį mes saugome patikimai užkoduotą ir negalime jo matyti, Facebook ID, jeigu prie paskyros jungiatės per Facebook.

Techniniai/administravimo duomenys, būtini paskyros veikimui ir saugumui užtikrinti: vartotojo ID, paskyros statusas (aktyvi, užblokuota ir pan.), IP adresas, prisijungimų prie paskyros ir veiksmų paskyroje techniniai duomenys.

Kita informacija: požymis, kad susipažinote su Naudojimosi kidland.lt taisyklėmis ir/ar Privatumo politika, susipažinimo data ir laikas

Gaunami iš Jūsų, kai registruojatės kidland.lt ir susikuriate savo paskyrą.

Sukuriami arba fiksuojami automatiškai (įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), Jums registruojantis, jungiantis ar naudojantis paskyra (pvz. techniniai duomenys).

Pirkimų duomenys

Jūsų užsakymo duomenys: užsakomos prekės, jų kiekis, kainos, suteiktos nuolaidos, panaudoti kuponai, užsakymo pateikimo data ir laikas;

Atsiskaitymo informacija: mokėjimo būdas, data ir laikas, mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu);

Pristatymo informacija: pristatymo adresas, pagrindiniai gavėjo duomenys, jeigu gavėju nurodėte trečiąjį asmenį;

Informacija apie užsakymo statusą ir vykdymo eigą: ar užsakymas paruoštas, išsiųstas, pristatytas, informacija apie prekių ir pinigų grąžinimus ir pan.

Komunikacijos duomenys: informacija apie komunikaciją ir bendravimą su Jumis su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, Jūsų atsiliepimai ir vertinimai, kitos komunikacijos turinys.

Kita informacija: požymis, kad susipažinote su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir/ar Privatumo politika, susipažinimo data ir laikas.

Jeigu pirkimą atliekate kaip registruotas klientas, pirkimo duomenys yra susiejami su kitais Jūsų asmeninėje Paskyroje saugomais duomenimis.

Gaunami iš Jūsų, kai kidland.lt pateikiate užsakymą, atliekate užsakymo apmokėjimą, susisiekiate su mumis (arba mes susisiekiame su Jumis) su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, kai kreipiatės dėl prekių grąžinimo ir pan.

Sugeneruojami užsakymo vykdymo eigoje arba gaunami iš pardavėjų, kurių prekes perkate ir/arba partnerių, padedančių mums vykdyti užsakymus (pvz. informacija apie tai, kad užsakymas apmokėtas, išsiųstas, pristatytas ir pan.).

Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, kai ir kiek tokia informacija būtina pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, užsakymui priimti ir jam apdoroti (pvz. slapukų pagalba fiksuojama, kad Jūs susipažinote su pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir/ar Privatumo politika).

Komunikacijos su Jumis duomenys Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate mums klausimus, pateikiate mums atsiliepimus, skundus ir pan., mes tvarkome Jūsų komunikavimo su mumis įrašus ir kopijas, Jūsų pateiktus dokumentus ir duomenis, o taip pat mūsų pačių surinktus duomenis, kai ir kiek jie reikalingi Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.

Gaunami iš Jūsų, kai kreipiatės į mus su prašymu, atsiliepimu, skundu ar kita užklausa.

Surenkami mūsų pačių iš mūsų teisėtai jau turimų duomenų apie Jus.

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume priimti, administruoti ir įvykdyti Jūsų prekių užsakymus, įskaitant (bet neapsiribojant) apdoroti mokėjimus, pristatyti prekes, priimti grąžinimus, išrašyti sąskaitas, bendrauti su Jumis su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, juos nagrinėti ir spręsti ir kt.